DLTB LRT Buendia Terminal

Last update: June 3, 2021 Lahat ng info dito ay nakuha sa news articles o Facebook posts ng mga public transport companies o mga transport terminals.  REMINDER: Ito ay personal blog tungkol sa public transport sa NCR at karatig probinsya at binabahagi ng libre sa pamamagitan ng website na ito, sa Facebook page at saContinue reading “DLTB LRT Buendia Terminal”

BBL Trans LRT Buendia Terminal

Last update: June 29, 2021 May byahe na ng bus ang BBL Trans papuntang Laguna. Tingnan sa baba ang mga ruta na available. REMINDER: Ito ay personal blog tungkol sa public transport sa NCR at karatig probinsya at binabahagi ng libre sa pamamagitan ng website na ito, sa Facebook page at sa Youtube channel. WalangContinue reading “BBL Trans LRT Buendia Terminal”

Jac Liner LRT Buendia Terminal

Last update: June 3, 2021 Lahat ng info dito ay nakuha sa news articles o Facebook posts ng mga public transport companies o mga transport terminals.  REMINDER: Ito ay personal blog tungkol sa public transport sa NCR at karatig probinsya at binabahagi ng libre sa pamamagitan ng website na ito, sa Facebook page at saContinue reading “Jac Liner LRT Buendia Terminal”

Create your website with WordPress.com
Get started