Saint Rose Bus Calamba Crossing Terminal

Last update: June 6, 2021

Lahat ng info dito ay nakuha sa news articles o Facebook posts ng mga public transport companies o mga transport terminals. 

REMINDER: Ito ay personal blog tungkol sa public transport sa NCR at karatig probinsya at binabahagi ng libre sa pamamagitan ng website na ito, sa Facebook page at sa Youtube channel. Walang pag-aari na bus company at hindi rin parte ng kahit anong ahensya ng gobyerno ang website na Dito ang Sakayan. Show your support by taking advantage of the ads and by subscribing to our Youtube channel. Thank you!

Bus Routes

  • Cabuyao to Lawton

Schedule: 6:00 AM and 7:00 AM only
Terminal: Central Mall Cabuyao
Pamasahe: 140.00
P2P bus

Lawton to Cabuyao
Schedule: 4:00 PM and 5:00 PM only
as of June 7 2021

  • Calamba to Glorietta 3

First trip: 6:00 AM
Last trip: 5:30 PM

Glorietta 3 to Calamba
First trip: 7:00 AM
Last trip: 7:30 PM
as of May 4

  • Calamba to Lawton

Monday to Friday: 4:00 AM – 6:30 PM
Saturday & Sunday: 5:00 AM – 7:00 PM

Lawton to Calamba
Monday to Friday: 7:00 AM – 8:00 PM
Saturday & Sunday: 7:00 AM – 8:00 PM
as of May 4

  • Calamba to Market Market / BGC

First trip: 6:00 AM
Last trip: 5:30 PM

Market Market to Calamba
First trip: 7:00 AM
Last trip: 7:30 PM
as of May 4

Modern Jeepney Route
  • Calamba to Starmall Alabang

First trip: 4:00 AM
Last trip: 8:00 PM

Starmall Alabang to Calamba
First trip: 5:00 AM
Last trip: 9:00 PM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: