Cisco Bus Cubao Terminal

Last update: June 1, 2021

Lahat ng info dito ay nakuha sa news articles o Facebook posts ng mga public transport companies o mga transport terminals. 

REMINDER: Ito ay personal blog tungkol sa public transport sa NCR at karatig probinsya at binabahagi ng libre sa pamamagitan ng website na ito, sa Facebook page at sa Youtube channel. Walang pag-aari na bus company at hindi rin parte ng kahit anong ahensya ng gobyerno ang website na Dito ang Sakayan. Show your support by taking advantage of the ads and by subscribing to our Youtube channel. Thank you!

PROVINCIAL BUS ROUTE

As of May 6

  • Cubao to Cabanatuan
    9AM, 11AM, 5:30PM

Cabanatuan to Cubao
3:30AM, 10:30AM, 4:30PM

  • Cubao to Talugtug via Guimba 
    8AM, 1PM, 4PM

Talugtug to Cubao via Guimba
4:30AM, 5:30AM, 1PM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: